Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 - Phục hồi Hệ sinh thái (Ecosystem Restoration)

Hình ảnh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

Online: 8
Truy cập: 3.999.458

Thiết bị lấy mẫu khí thải và bụi ống khói ISOKINETIC

Thứ Hai, 14 Tháng Năm 2018 10:52 SA

Quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực Isokinetic theo nội dung Thông tư 40/2015/TT-BTNMT ngày 21/ 10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải.

Quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực Isokinetic

Quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực Isokinetic theo nội dung Thông tư 40/2015/TT-BTNMT ngày 21/ 10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải.

1. Bộ lấy mẫu bụi, khí thải, ống khói
 

1. Bộ lấy mẫu bụi, khí thải ống khói 

2. Lấy mẫu bụi khí thải tại ống khói nhà máy xi măng The vissai Ninh Bình

Các tin khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu đăng nhập:
Map
MapBox
Tư vấn trực tuyến
SKYPE

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh

khám phá
Quảng cáo
VILAS 246
Vim